AlgèriaAlgèria
لجزائر (Algèria), الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  (República Democràtica Popular d'Algèria).
Degut a la seva pertinença a França, entra a la CECA el 23 de juliol 1952 (acord signat el 18 d’abril de 1951) i a la CEE i la CEEA l’1 de gener 1958 (acords signats el 25 de març 1957).
Abandona les institucions comunitàries al assolir la seva independència el 5 de juliol de 1962.
És membre de la Unió per la Mediterrània des de la seva fundació el 13 de juliol de 2008.

Pàgina d'inici per estats