HongriaHongria
Magyarország (Hongria), Magyar Köztársaság (República d'Hongria) [Banc Central: Magyar Nemzeti Bank]
Estat membre de l’UE des de l’1 de maig de 2004.
A l’informe de 20 d’octubre de 2004 no acomplia els criteris de convergència.
Al "Tercer informe sobre els preparatius per a la futura ampliació de la zona del euro" de 22 de juny de 2006 va fixar l'escenari d'entrada.
Als informes de 5 de desembre de 2006 i 7 de maig de 2008; ni als informes posteriors, tampoc ha acomplert els criteris de convergència.
Tenia previst adoptar l’Euro al 2010 en un escenari big-bang amb un període de coexistència d’un mes. Però ja és palès que no arribarà a temps d’acomplir els requisits. Està pendent de fixar una nova data objectiu. Encara no ha entrat al ERM-II, però des de el 4 de maig de 2001 s'ha acordat que el forint fluctuï dins d’una banda del 15% al voltant de 282.36 HUF = 1 EUR.

Pàgina d'inici per estats