NoruegaNoruega
Norge / Noreg, Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg (Regne de Noruega)
Soci fundador de l’EFTA el 4 de gener de 1960.
Noruega va realitzar tot el procés de negociació per a entrar a la UE i va signar la seva adhesió el 22 de gener de 1972 (conjuntament amb Dinamarca, Irlanda i el Regne Unit), un cop signat l’acord, el referèndum celebrat els dies 24 i 25 de setembre del mateix any es va perdre amb proporció del 53,5% negatius.
Noruega va tornar a signar el tractat d’adhesió del 1994 amb Àustria, Finlàndia i Suècia. El nou referèndum, realitzat el 28 de novembre, tampoc va ratificar l’acord amb un percentatge del nos de 52,2%.

Pàgina d'inici per estats