RomaniaRomania
România [Banc Central: Banca Naţională a României]
Estat membre de l'UE des de l'1 de gener de 2007.
Al "Cinquè informe sobre els preparatius per a la futura ampliació de la zona del euro" de 16 de juliol de 2007 va fixar 2014 com a data objectiu.
Als informes de 7 de maig de 2008, 12 de maig de 2010 i 30 de maig de 2012; no acomplia els criteris de convergència.
Al "Desè informe sobre els preparatius per a la futura ampliació de la zona del euro" de 27 de juliol de 2010 va enrederir a 2015 la data objectiu.
Al "Tretzè informe sobre els preparatius per a la futura ampliació de la zona del euro" de 3 de desembre de 2013 ja no tenia definida data objectiu.
Al "Catorcè informe sobre els preparatius per a la futura ampliació de la zona del euro" de 21 de novembre de 2014 va enrederir a 2019 la data objectiu.
No ha definit el tipus d’escenari. El període de coexistència serà de 2 mesos. Tampoc no ha entrat al ERM-II i això, a dia d’avui fa impossible la seva entrada a l’euro el 2019.

Pàgina d'inici per estats