Bank of England Printing Works1a sèrie
A-Bank of England Printing Works
London, England
Malgrat tenir lletra (A), Bank of England Printing Works no ha fet cap billet.
Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België
Pàgina d'inici per seques
AB Tumba Bruk [Crane AB]