De La Rue1a sèrie
H-De La Rue
Gateshead, England
Sèrie Europa
H-De La Rue Currency
Loughton, England
  Willem F. Duisenberg
Portugal
De La Rue
Irlanda

De La Rue
Finlàndia
De La Rue
Portugal
De La Rue
Països Baixos
De La Rue
Jean-Claude Trichet 
Finlàndia

De La Rue
Finlàndia
 
De La Rue
Malgrat tenir lletra (H), De La Rue Currency no ha fet cap billett de la sèrie Europa.
John. Enschede Security Printing
Pàgina d'inici per seques
Banca d'Italia