Fabrica Nacional de Moneda y Timbre1a sèrie
M-Fabrica Nacional de Moneda y Timbre
Madrid, España
Sèrie Europa
M-Valora, SA.
Carregado,Portugal
  Willem F. Duisenberg
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Jean-Claude Trichet
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Mario Draghi

Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Mario Draghi 
Portugal
Valora, S.A.
Banque de France
Pàgina d'inici per seques
Banca de Grècia