Guía d'indentificació: 1 cent Bèlgica 1999

Tipus 1

Les estrelles sóm més petites i compactes. 

Entre els cercles interior i exterios i les puntes de les estrelles hi ha marges clarament apreciables.

L'1 de '1999' és més petit i té menys nas .

Tipus 2

Les estrelles són més grans i de braços més llargs.

Les puntes de les estrelles freguen el cercle interior o hi ha molt poc marge.

En l'1 de '1999' és més gran el nas, és més allargat i per dalt sobresurt lleugerament del primer nou.


Tenint davant una de cada no hi ha confusió possible, la mida de les estrelles i del número 1 es distingeixen per comparació.
El problema es presenta al tenir només una de les dues i haber de decidir quina és.
1-Si... ... Si el marge entre les puntes de les estrelles i el cercle interior és gairabé inapreciable i el nas del número 1 sobresurt apreciablement de la seva base... ...llavors:
És tipus 2
...altrament:
És tipus 1