Guía d'indentificació: 10 cent Itàlia 2002

Tipus 1

La punta de l'estrella de l'esquerra apunta rasant per sota la lletra 'C'. 

Les crestes de la 'M' queden al mateix nivell que la part superior de la 'C'.

Els angles de la lletra 'M' són molt plans.

El pal esquerre de la lletra 'M' és mes o menys paral·lel a l'hipotètic tancament de la lletra 'C'.

Tipus 2

La punta de l'estrella de l'esquerra apunta tallant clarament la lletra 'C'.

Les crestes de la 'M' surten per sobre de la 'C'.

Els angles de la lletra 'M' són més aguts.

Les lletres 'C' i 'M' són més grans i la 'C' queda més baixa que la 'M'.

Tipus 3

La punta de l'estrella de l'esquerra apunta rasant per sota la lletra 'C'.

Les crestes de la 'M' queden al mateix nivell que la part superior de la 'C'.

Els angles de la lletra 'M' són més aguts.

El pal esquerre de la lletra 'M' és clarament convergent amb l'hipotètic tancament de la lletra 'C'.


 
1-Si... ... la línia que parteix de la punta de l'estrella de l'esquerra talla la lletra 'C' i les crestes de la lletra 'M' són per sobre de la lletra 'C'... ...llavors:
És tipus 2
...altrament:
Anar al punt 2.
2-Si... ...el pal esquerre de la lletra 'M' és mes o menys paral·lel a l'hipotètic tancament de la lletra 'C' o en qualsevol cas les dues línies convergeixen fora de la moneda... ...llavors:
És tipus 1
...altrament:
És  tipus 3