Guía d'indentificació: 20 cent Bèlgica 2002

Tipus 1

Les estrelles són mes petites, de braços més compactes i més regulars. 

Tipus 2

Les estrelles sóm més grans, de braços més allargats i de llongituds més irregulars; especialment al costat de concavitats de la flor espanyola.


1-Si... ... tot observant una estrella de les que cauen aprop d'una concavitat de la flor espanyola, les logituds dels seus braços són clarament desiguals ... ...llavors:
És tipus 2
...altrament:
És tipus 1