EspanyaV-Espanya
España, Reino de España (Regne d’Espanya) [Banc Central: Banco de España]
Estat membre de l’UE des de l’1 de gener de 1986.
Al ERM-I des del 19 de juny de 1989.
El 7 de febrer de 1992 signà el Tractat de la Unió Europea, que va entrar en vigor l’1 de novembre de 1993.
A l’informe de convergència de 25 de març de 1998 acomplia els criteris de convergència.
L’1 de maig de 1998 el Consell recomana que els 11 primers estats adoptin la moneda única l’1 de gener de 1999.
L’1 de juny de 1998 esdevé estat fundador del Banc Central Europeu.
El 31 de desembre de 1998 es fixen els canvis irrevocables de les monedes participants.
Des de l’1 de gener de 1999 va adoptar com a moneda pròpia l’Euro, amb un període transitori de tres anys fins a la seva circulació efectiva, durant el qual va continuar circulant la Pesseta espanyola de circulació a Espanya i Andorra, amb canvi irrevocable de 166,386 ESP  = 1 EUR.
Circulació des de l’1 de gener de 2002 [23:00 31.12.01 UTC] a tot el territori sota administració de l'estat (incloses les Illes Canàries [00:00 1.01.02 UTC] (Regió ultraperifèrica de l’UE segons el tractat d’Amsterdam), Ceuta i Melilla). Coexistència de totes dues monedes fins el 28.02.2002.
 Drets previs de circulació a Andorra.
Fronteres terrestres de l'Eurozona:
Al sud, a Gibraltar: amb la Lliura de Gibraltar (GIP) i la Lliura Esterlina (GBP); A l'Àfrica, a Ceuta i Melilla: amb el Dinahr marroquí (MAD).
Willem F. Duisenberg
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Johann Enschede
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique / Belgischen Nationalbank
Espanya
Giesecke & Devrient
Espanya

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique / Belgischen Nationalbank
Jean-Claude Trichet
Espanya 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya 

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
  Mario Draghi
Espanya
Imprenta de Billetes, SA.
Espanya
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Espanya

Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Alemanya
Pàgina d'inici per estats
França