Giesecke & Devrient Gmbh (Leipzig)Sèrie Europa
W - Giesecke & Devrient Gmbh (München)
Leipzig, Deutschland
Mario Draghi
Imprenta de Billetes, SA.
Pàgina d'inici per seques
Banca de Grècia