Ελληνική Έκδοση (Banca de Grècia)Sèrie Europa
Y - Ελληνική Έκδοση (Banca de Grècia)
Αθήνα, Ελλασ (Atenes, Grècia)
Mario Draghi
Grècia
Αθήνα, Ελλασ (Atenes, Grècia)
Giesecke & Devrient Gmbh (Leipzig)
Pàgina d'inici per seques
Banque Nationale de Belgique / Nationale Bank van België